Khai giảng lớp học Quản lý khách sạn nhà hàng ngắn hạn

CHƯƠNG TRÌNH
LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN
P.203 nhà B1, Số 1, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
( Thời gian: 17h 45 thứ tư  ngày  06 tháng 05  năm 2015)
Lớp trưởng: …………………………………..
Điện thoại: ……………………
học Quản lý khách sạn nhà hàng ngắn hạn
(Khai giảng lớp học Quản lý khách sạn nhà hàng ngắn hạn)

STT
CHƯƠNG TRÌNH
GIẢNG DẠY
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
GIẢNG VIÊN/ CÁN BỘ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 1.
Tổ chức và hoạt động kinh doanh
khách sạn, Nhà hàng
06,07/5/2015             (02 buổi)
10
ThS.  Đỗ Thiện Dụng
ĐT: 0913020818
 2.
Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
và chức năng người quản lý trong doanh nghi
ệp KSNH
08/5/2015                
( 01 buổi)
05
 3.
Hoạt động Marketing trong kinh
doanh khách sạn,     Nhà hàng
11,12,13/5/2015     
( 03  buổi)                                          
15
ThS. Nguyễn Khánh Hiếu
ĐT: 0904418160
( Học viên nghỉ học ngày 14,15/5/2015)
 4.
Quản trị
nghiệp vụ Lễ tân khách sạn
18,19,20/5/2015       (03  buổi)
15
Giảng
viên:  Trần Thu Nga
 ĐT: 0917377863
 5.
Quản trị
nghiệp vụ Lưu trú
21,22/5/2015  (02  buổi)
10
 6.
Quản trị nghiệp vụ phục vụ ăn uống
25/5- 03/6/2015 (08 buổi)                      
40
ThS.  Đỗ Thiện Dụng
ĐT:
0913020818
 7.
Quản trị nghiệp vụ Chế biến món ăn
04-11/6/2015         
 ( 06 buổi)                                          
30
ThS. Phạm Mạnh Cường
ĐT: 0904171604
8.
Thực tế
tại các doanh nghiệp
Thông báo sau   (trong ngày)
01  ngày
– Giảng viên theo phân 
công
– Cán bộ Trường CĐDL Hà Nội
– Quản lý Doanh nghiệp
9.
Thảo luận tại lớp học, hướng dẫn viết  thu hoạch
Thông báo sau         (01 buổi)
05
Tổng cộng:
130 tiết
– Học viên học theo thời khóa biểu: Buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần, từ 18h00 đến 20h30, nghỉ học các tối thứ bẩy, chủ nhật;

 – Phòng học: ………………….. ( tầng 2, nhà A)
  Học viên liên hệ:

  Mr Phiến     :       (04)63 28 98 88 – 0982 26 26 43

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*