Bài thơ Giao hòa …

GIAO HÒA….

Nên cho cái ghét vào yêu
Cho nhiều vào ít cho chiều vào đêm
Nên cho cái bớt vào thêm
Cho không vào có cho thèm vào chê
Nên cho cơm ướt vào khê
Cho đi xa gặp trở về ước mong
Nên cho đục ở với trong
Cho lành vào rách cho trong với ngoài
Cho thôn Đông với thôn Đoài
Hôm nay ở với ngày mai một nhà
Nên cho gần ở với xa
Thẳng ngay ở với gian tà thì sao
Nên cho thấp ở với cao
Dài ở với ngắn…anh vào em ra
Nên cho mình ở với ta
Cho Hằng gặp Cuội…xảy ra chuyện gì
Ai giỏi thì hãy nói đi
Bướm kia đang chọc cái gì vào hoa…..
(Nhà thơ: Thích tất cả)

bài thơ giao hòa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*