Giải pháp thúc đẩy giáo dục mầm non phát triển

 

  Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học đầu của trẻ khi đến trường, cho nên luôn được chú trọng nâng cao chất lượng trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, để chất lượng GDMN thật sự có những bước tiến dài về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.
  Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), những năm qua, quy mô, mạng lưới trường, lớp mầm non phát triển nhanh. Năm 2013 Số trường mầm non là 13.734 trường, hiện nay là 15.394 trường (tăng 1660 trường); năm 2013 tổng số phòng học là 148.878 phòng, hiện nay là 197.104  phòng,tăng  48.226 phòng; năm 2013 tỷ lệ phòng học kiên cố là 59,8%, hiện nay là 72,17%, tăng 12,37%. Các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư đã chú trọng quy hoạch, xây dựng trường, lớp; ban hành các đề án, chính sách đầu tư và huy động các nguồn lực phát triển GDMN, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục, có cơ chế đặc thù để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển GDMN như giao đất sạch, miễn thuế đất trong thời gian thực hiện dự án…

giải pháp thúc đẩy cho ngành giáo dục mầm non phát triển
Giải pháp thúc đẩy giáo dục mầm non phát triển

  Do đó, hệ thống trường mầm non tư thục phát triển mạnh, góp phần giảm gánh nặng cho các trường công lập trên địa bàn, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương… Đáng chú ý, đề án Phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi (PCGDMNTNT) đã thật sự đi vào cuộc sống, tác động sâu sắc, toàn diện đến sự thay đổi, phát triển của GDMN. Năm 2013 mới có 11 tỉnh/thành phố được công nhận đạt chuẩn thì đến năm 2017, 63/63 tỉnh, thành đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Việc thực hiện thành công các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã tác động sâu rộng đến giáo dục mầm non, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giáo dục mầm non, đặc biệt là giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

  Vụ trưởng GDMN (Bộ GD và ĐT) Nguyễn Bá Minh cho biết, những năm gần đây, mạng lưới trường lớp GDMN phát triển, nhất là tỷ lệ trường, lớp ngoài công lập tăng nhanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số hạn chế bất cập, như một số khu đô thị, khu công nghiệp vẫn thiếu trường lớp, chưa đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, vùng sâu, xa, vùng sông nước vẫn tồn tại nhiều điểm trường nhỏ, lẻ. Một số tỉnh có tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ thấp, như: An Giang 3,7%, Trà Vinh 4,8%, Kiên Giang 5,5%, Cà Mau 6,8%…
Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ chưa đồng đều giữa các vùng, miền. Một số nơi chưa thực hiện đúng việc đánh giá trẻ theo quy định tại chương trình GDMN, nhất là đối với trẻ mẫu giáo năm đến sáu tuổi trước khi vào lớp một, gây áp lực cho trẻ và giáo viên. Công tác PCGDMNTNT ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên định biên còn thấp so với quy định, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm lớp. Một số giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc không được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng xử lý tình huống nên dễ để xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.
  Nguyên nhân của những bất cập trong GDMN chính là do các địa phương thiếu quy hoạch tổng thể về phát triển trường lớp mầm non, một số nơi chưa dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non, nhất là tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo viên tại một số địa phương còn chưa kịp thời, chưa chủ động trong quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, chưa có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên…
  Phó Giám đốc Sở GD và ĐT TP Hải Phòng Vũ Thị Phương Vinh cho biết: Hầu hết giáo viên mầm non hiện nay đều tốt nghiệp trung cấp sư phạm, đầu vào không cao, thời gian đào tạo chỉ hai năm, trong khi yêu cầu thực về năng lực, trình độ trong dạy trẻ đối với giáo viên mầm non là rất cao. Vì vậy, về cơ chế, chính sách cần có những quy định yêu cầu đầu vào cao hơn đối với giáo viên mầm non. Trong khi đó, đại diện Sở GD và ĐT Đác Nông lại cho rằng, để nâng cao chất lượng GDMN, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức ăn bán trú tại trường mầm non, nhất là các điểm trường vùng đặc biệt khó khăn, như đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng phục vụ tổ chức ăn bán trú; chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công nhân, viên chức có thời gian công tác và cống hiến lâu năm ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.
  Theo Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ GD và ĐT sẽ tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện những văn bản cần thiết; tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn để giáo viên mầm non tiến kịp công cuộc đổi mới. Ngành GD và ĐT sẽ hướng dẫn về quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, phổ thông để các địa phương kịp thời triển khai…
  Bên cạnh đó, để chất lượng GDMN ngày càng được nâng cao, dựa trên phương hướng, nhiệm vụ năm học của Bộ GD và ĐT, căn cứ vào tình hình thực tiễn các địa phương xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể cho hợp với thực tiễn; tăng cường quản lý, thực hiện đạo đức nhà giáo; đổi mới công tác quản lý, tăng cường xây dựng chủ trương chính sách phát triển giáo dục mầm non tại địa phương, đặc biệt là tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm các cơ sở giáo dục… Riêng vấn đề quy hoạch mạng lưới trường lớp, các địa phương cần quan tâm quy hoạch theo hướng phù hợp với thực tiễn, thu gom điểm lẻ để có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, nhất là quan tâm đến giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất,… nhằm từng bước nâng cao chất lượng GDMN đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*